Klauzula Informacyjna - obowiązek Informacyjny
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych związanych z wejściem w życie  od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 


1.    Administratorem danych osobowych jest „Centrostal” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.A z siedzibą przy ul.1-go Maja 62 w Szczecinku, wpisane do KRS pod numerem 0000042572.


2.    W Spółce nie został powołany Inspektor Ochrony Danych, a w sprawach  dotyczących danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: firma@centrostal.com


3.    Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.


5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa( w tym prawa podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.


6.    Odbiorcami danych osobowych będą:


7. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Formy zamówień:

Osobiście

Fax

E-mail

 

Formy płatności:

Gotówka - do 5% upustu od ceny sprzedaży !!!

Karta płatnicza - do 5% upustu od ceny sprzedaży !!!

Czek potwierdzony - do 5% upustu od ceny sprzedaży !!!

Przedpłata

Przelew

Weksel

 

Zapewniamy bezpłatny transport wyrobów hutniczych:

od 8 ton lub wartość brutto 26 tys. zł wzwyż na odległość 100 km.

od 14 ton lub wartość brutto 40 tys. zł wzwyż na odległość 200 km.

od 24 ton lub wartość brutto 70 tys. zł wzwyż na obszar całego kraju

 

Kredyty kupieckie:

Możliwość uzyskania kredytu kupieckiego po okazaniu dokumentów: NIP, REGON, KRS lub RHB do 3 tys. zł

Możliwość przyznania kredytu kupieckiego dla stałych klientów powyżej 3 tys. zł za okazaniem dokumentów: NIP, REGON, KRS lub RHB plus wyników finansowych druk F01, Bilans i Rachunek zysków i strat.

 

Naszym klientom oferujemy możliwość negocjacji cen przy większych ilościach zakupu oraz zapewniamy zawieranie korzystnych umów.

 
CENTROSTAL SZCZECINEK - Tylko z Nami Stalowe Interesy