CENTROSTAL SZCZECINEK - Tylko z Nami Stalowe Interesy
 
 
Zarząd spółki pod firmą „Centrostal” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka Akcyjna z siedzibą w  Szczecinku ul. 1-go Maja 62, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie pod numerem KRS: 0000042572, NIP: 6731582913, REGON: 330555337 (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa spółkę Śląską Fabrykę Urządzeń Górniczych „Montana” spółka akcyjna w Katowicach jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 78-400 Szczecinek ul. 1-go Maja 62, Polska w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800  –  1500

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Prezes Zarządu
Ewa Chrzanowska